ČeskyEnglish
 

Tomáš Hřivnáč


1. 11. 1959


 

Narozen 1.11. 1959 v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1975 - 1979 ). Od roku 1999 je členem „Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR“. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle nebo akvarelu .

Jeho světem je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje a utváří. Grafické listy jsou jakoby záznamem okamžiků, v nichž se projeví záblesk akce, situace, gesta. I samotné názvy děl naznačují okamžitost a torzovitost situací (Naposled, Uhýbat, Stranou, Mimo aj.). Směrem k abstraktnosti míří jeho grafiky tam, kde opouští i tvář a konkrétnost osobnosti, aby zbyla jen linka, tvar a tomu odpovídající napětí.

Je členem Klubu konkretistů, Profil, Parabola, Asociace volné grafiky (1993-1999), SČUG Hollar (od 1999), SCA (2003).


Mistr sametové linky

Tomáš Hřivnáč se v oblasti umění pohybuje dlouho a velice sebevědomě. Jeho umělecký rádius se nezaměřuje pouze na výtvarné aktivity, ale je i uznávaným hráčem na bonga a další perkusní nástroje. Právě dynamická a rytmická hudba s etnickými prvky, na niž se zaměřuje, nachází pomyslnou kontrastní odezvu v akvarelové malbě, častěji však v grafice.
Tajemné, trošku magické tahy, spíše linky, vyryté do měděných desek se v jednom okamžiku slijí a jakoby náhodou, mimochodem nacházejí konečnou podobu, podobu ženského těla. Tato navenek působící nahodilost je podpořená léty pečlivé a tvrdé práce.

Zemitá barevnost a sametový vzhled výsledného listu narušuje realistický základ zobrazovaného a dává mu do vínku tajemství, záhadu, krásu, duši, vyzývavost, poddajnost, prostě to, co dokáží jen ženy letmým přivřením víčka. Hřivnáčovy nekonfliktní grafiky jsou přesně tím, co od nich autor očekává. Nikoli diskutované kontroverzní dílo dštící blesky, ale svěží, příjemné emoce vzbuzující pohlazení. Bere ženu jako pradávnou nositelku života, ale i dráždivou milenku či chápající přítelkyni. A právě tento archetypální rozpor jasně vystupuje z Hřivnáčových grafik a dodává jim mocnou energii zastřenou magickým stínem. Jsou technicky dokonalé, tudíž nepotřebují přidané podbízivé pozlátko.

Ve virtuózních grafických listech upřednostňuje symboliku, záblesk okamžiku, náznakovou torzovitost běhu času, a proto nejčastěji pracuje technikou suché jehly. Řadíme ji do kategorie tisku z hloubky a velice se podobá rytině. Ostrou jehlou autor přímo vyrývá vybraný námět do kovové destičky. Po stranách čar se lehce zvedá narušený kov, tzv. grádek, jenž se neodstraňuje – pomáhá k specifickému vzhledu výsledného tisku.
Své Venuše zobrazuje s propracovanou linií těla, méně avizuje obličej: „Emocionální pnutí vyjadřuje postava jednoznačně, bez přetvářky a velice srozumitelně. V obličeji to může být mnohdy jinak.“ Jeho vkusné akty nepobuřují ani ty nejzarytější puristy, jelikož se nedají vnímat eroticky ani mateřsky, ale zcela přirozeně a zároveň nadpozemsky. V okamžiku opuštění poslední konkrétnosti se jeho grafiky ubírají do jemné abstrakce a zůstávají pouze zbloudilé linky, nositelky jednoznačného významu, jež dolaďují tvar, akci či emoci.

Grafik a především bravurní kreslíř Tomáš Hřivnáč se stal jednou z nejvýraznějších osobností svého oboru. Motivy k němu přicházejí náhle, on je pokorně přijímá a proměňuje v citlivou poetiku. Schopnost prezentovat hluboké umělecké, ale i lidské zážitky pomocí vizuálního působení čisté formy v podobě prosté linky, chcete-li čáry, je velice výmluvná.

Z celého Hřivnáčova díla vyzařuje pocit optimismu, jistoty, nenajdete v něm existencionální pnutí. Východisko ze zmatků vidí spíše v nových myšlenkách, pozitivním pohledu a jeho organický styl tak nachází nadčasovou platnost.


Jindřiška Kodíčková

2008 
 


 

 

 


Obzor

kombinovaná technika, 2003, 5 x 4 cm

Nedostupne
lept, 2017
49 x 67 cm
cena: 9 000,00 Kč
lept, 2017
91 x 65 cm
cena: 11 000,00 Kč
lept, 2015
58,5 79,5 cm
cena: 12 000,00 Kč
lept, 2015
58,5 79,5 cm
cena: 12 000,00 Kč
lept, 2012
48 x 33,5 cm
cena: 4 500,00 Kč
lept, 2012
69,5 x 49 cm
cena: 8 000,00 Kč
lept, 2003
29,5 x 48,5 cm
cena: 4 800,00 Kč
lept, 2018
49 x 67 cm
cena: 8 000,00 Kč
lept, 2017
49,5 x 69,5 cm
cena: 9 000,00 Kč
lept, 2017
49,5 x 69,5 cm
cena: 9 000,00 Kč
kombinovaná technika, 2006
59 x 89 cm
cena: 12 000,00 Kč
kombinovaná technika, 2004
28 x 20,5 cm
cena: 2 300,00 Kč
kombinovaná technika, 2014
34 x 49,5 cm
cena: 3 800,00 Kč
suchá jehla, 1993
9,5 x 25 cm
cena: 1 100,00 Kč
kombinovaná technika, 2003
5 x 4 cm
cena: 500,00 Kč
suchá jehla, 1993
9,5 x 24,5 cm
cena: 1 200,00 Kč
kombinovaná technika, 2014
5 x 4 cm
cena: 500,00 Kč
kombinovaná technika, 2001
5 x 4 cm
cena: 500,00 Kč
mezzotinta, 1995
14,5 x 9,5 cm
cena: 800,00 Kč
suchá jehla, bez data
92 x 62,5 cm
cena: 11 000,00 Kč
mezzotinta, 1995
29 x 21 cm
cena: 3 600,00 Kč
mezzotinta, 2001
29 x 22 cm
cena: 3 000,00 Kč
lept, 2012
48,5 x 34,5 cm
cena: 4 500,00 Kč
Nedostupná díla
lept, 2018
66 x 48 cm

Prodáno

suchá jehla, 2008
63 x 65,5 cm

Prodáno

lept, 2012
16,5 x 11,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2014
42 x 29,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2013
12 x 9 cm

Prodáno

lept, 2015
39 x 29,5 cm

Prodáno

lept, 2015
13 x 10 cm

Prodáno

barevný lept, 2006
29,5 x 39 cm

Prodáno

lept, 2016
18 x 12,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2013
67 x 49 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2013
20,5 x 15 cm

Prodáno

lept, 2015
58,5 79,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2003
42 x 30 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2003
42 x 30 cm

Prodáno

suchá jehla, 2014
64 x 48,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2013
67 x 49 cm

Prodáno

suchá jehla, 2009
12 x 8 cm

Prodáno

lept, 2019
14,5 x 10,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2005
64 x 46 cm

Prodáno

suchá jehla, 2011
41 x 29,5 cm

Prodáno

barevný lept, 2005
93 x 59 cm

Prodáno

lept, 2019
65,5 x 48,5 cm

Prodáno

lept, 2015
67,5 x 48,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2010
10,5 x 8 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2014
15,5 x 12 cm

Prodáno

lept, 2011
20,5 x 14,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2007
36 x 26 cm

Prodáno

lept, 2001
48 x 48,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2000
33 x 48 cm

Prodáno

lept, 2015
25 x 18 cm

Prodáno

suchá jehla, 1995
24,5 x 13,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2005
15,5 x 13,5 cm

Prodáno

lept, 2012
49 x 32,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2014

Prodáno

suchá jehla, 2009
12 x 9 cm

Prodáno

lept, 2012
16,5 x 11,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2003
29 x 20 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
11,5 x 9 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2013
69 x 49 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2003
5 x 4 cm

Prodáno

mezzotinta, 2011
24 x 34 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
11,5 x 9 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2013
17 x 12,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2006
28,5 x 22 cm

Prodáno

mezzotinta a suchá jehla, 2009
19 x 14,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 1997
16,5 x 11 cm

Prodáno

suchá jehla, 2006
15,5 x 10,5 cm

Prodáno

lept, 2012
48,5 x 34 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2003
49 x 33 cm

Prodáno

barevný lept, 2006
15 x 10,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, bez data

Prodáno

kombinovaná technika, 2004
37 x 29,5 cm

Prodáno

suchá jehla, 2009
13,5 x 16 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2005
24,5 x 16 cm

Prodáno

suchá jehla, 1996
16,5 x 11 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2004
11 cm

Prodáno

lept, 2012
7,5 x 6 cm

Prodáno

lept, 1997
48,5 x 29,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2004
11 cm

Prodáno

suchá jehla, 2000
17 x 11 cm

Prodáno

suchá jehla, 1996
15,5 x 11 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
12 cm

Prodáno

suchá jehla, 1997
11 x 8,5 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
9 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
12 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2014
17 x 11 cm

Prodáno

kombinovaná technika, 2009
10,5 x 13,5 cm

Prodáno

Kudyznudy.cz - tipy na výlet